شرکت بازرگانی

ثبت شرکت بازرگانی

این ثبت در دسته بندی اداره ثبت شرکت‌ها موجود نمی‌باشد چرا که یک شرکت بازرگانی می‌تواند در هر کدام از دسته بندی هفتگانه ثبت شرکت‌ها باشد؛ به عبارتی یک شرکت بازرگانی می‌تواند با مسئولیت محدود باشد یا سهامی خاص باشد.
شرکت بازرگانی یک ساختار سازمانی مشخص نیست بلکه یک کاربری برای شرکت است. کارشناسان راهکار مشاور آماده ثبت شرکت بازرگانی شماست.

ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص

 • حداق ۳ نفر عضو + ۲ نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند)
 • حد اقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰ تومان
 • پروسه زمانی ثبت حداقل ۲۰ روز کاری
 • حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.

مدارک ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص

 • کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  – شناسنامه
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • امضای اقرار نامه
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 • (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز) مدارک را به وکیل ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص تحویل دهید.
 • مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت سهامی خاص تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.
 • تکمیل مدارک  توسط موکل و تحویل به کارشناس

فرآیند اداری ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص

 • تعیین نام اولیه
 • تایید نهایی نام بعد از ۴ روز
 • در صورت رد نام در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
 • دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده + برگه نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت
 • تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر
 • ارجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت
 • در صورت مجوزی بودن موضوع مجوز نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می شود.
 • تایید موضوع توسط اداره ثبت
 • انجام دفتر نویسی پس از ۷ روز از شروع پروسه
 • دریافت شماره ثبت و آگهی تاسیس ۳ الی ۵ روز پس از دفتر نویسی
 • دریافت روزنامه رسمی ۱۵ روز پس از آگهی تاسیس توسط پست

ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود

 • وجود حد اقل ۲ نفر عضو
 • حداقل ۱۰۰,۰۰۰  تومان سرمایه اولیه
 • تعهد یا پرداخت کل سرمایه
 • پروسه زمانی ثبت حداقل ۱ ماه کاری

مدارک ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود

 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • امضای اقرارنامه
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 • مدارک را به وکیل ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود تحویل دهید
 • مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

فرآیند اداری ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود

 • تکمیل مدارک و تحویل به کارشناس
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • امضای اقرارنامه
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 • تعیین و اعلام به کارشناس
 • نام
 • موضوع
 • میزان سرمایه
 • اعضای هیئت مدیره, سمت و میزان سهم الشرکه
 • ثبت اولیه درخواست ثبت توسط کارشناس
 • تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده
 • انجام واریزی حق الثبت و حق تعیین نام
 • ارجاع به کارشناس
 • اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت
 • در صورت دریافت اخطار, رفع نواقص و ایرادات اعلام شده و ارجاع مجدد به کارشناس اداره ثبت
 • ارسال شرکت نامه, اساس نامه, صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا
 • انجام واریزی حق الدرج

۰۲۱۸۸۳۳۰۳۹۹-۴۰۰    ۰۹۱۲۱۳۹۴۰۷۳

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد راهکار مشاور محفوظ می‌باشد.
طراحی وب سایت