تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

کلیه امور ثبت تغییرات شرکت اعم از غیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت و … توسط  راهکار مشاور به صورت تخصصی و ویژه انجام می‌‎شود.
کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره برای ثبت تغییرات انجام می‌پذیرد.

مجمع عمومی فوق العاده

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شامل:

  • افزایش یا کاهش سرمایه
  • تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل : تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.
  • انحلال شرکت

مجمع عمومی عادی

اختیارات مجمع عمومی عادی شامل:

سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی‌باشد در صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل : تعیین اعضاء هیئت مدیره (اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل)، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و …

تفاوت مجمع عمومی عادی با مجمع عمومی فوق العاده

امکان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در هر زمانی بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره، و یا با عدم حضور وی بنا به دعوت نائب رئیس، یا بنا بر درخواست مکتوب یک سوم اعضا و مدت دو هفته پس از تحویل درخواست، تشکیل خواهد شد.
هیئت مدیره موظف است سه روز تمام مانده به تاریخ برگزاری مجمع، به شکل اطلاعیه برگزاری مجمع را با قید تاریخ، ساعت و مکان و دستور جلسه را به آگاهی سهام داران و اعضای هیئت مدیره برساند.
مجمع عمومی فوق العاده درباره موضوعاتی نظیر اصلاح اساسنامه برگزار می شود و یک روز معاملاتی مانده به تشکیل مجمع، شروع زمان توقف نماد شرکت می‌باشد.

نکته: چنانچه مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده خواهد شد.

فرم درخواست کد اقتصادی

۰۲۱۸۸۳۳۰۳۹۹-۴۰۰    ۰۹۱۲۱۳۹۴۰۷۳

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد راهکار مشاور محفوظ می‌باشد.
طراحی وب سایت